MENU

 

Rok szkolny w Niepublicznym Przedszkolu „Mały Champion” rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

Z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy a także wyjątkowych sytuacjach w okresie ustalonym przez dyrekcje przedszkola.

 

Czynne od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 6.30 – 17.30

Istnieje możliwość zmiany czasu pracy przedszkola w zależności od potrzeb, w oparciu o odrębne uzgodnienia z rodzicami.


o nas

Przedszkole Niepubliczne o profilu edukacyjno-sportowym „Mały Champion” ul. Legionów 14, 32-020 Wieliczka.

Mały Champion to niepubliczne przedszkole o profilu sportowym z rodzinną, przyjazną dziecku atmosferą. Pomysł na przedszkole pojawił się w sytuacji gdy jako pełna obaw matka trzyletniego chłopca nie potrafiłam zdecydować się, do którego przedszkola zapisać mojego syna. Jako pedagog tym bardziej krytycznie podchodziłam do oceny znanych mi przedszkoli. Wyobrażałam sobie, że przedszkole do którego uczęszczać będzie moje dziecko, wyróżniać się powinno:
• wyspecjalizowaną kadrą, która zadba o rozwój psychoruchowy mojego dziecka,
• ciepłą, domową atmosferą z wychowawcami, którzy lubią dzieci i potrafią nawiązać z nimi kontakt,
• placówką, która dysponowała będzie dużym ogrodem, by w korzystnych warunkach pogodowych spędzało większość czasu na świeżym powietrzu,
• budynek będzie miał charakter przyjazny, a kolorowe pomieszczenia wyposażone będą w odpowiednie materiały do pracy i zabawy dla dzieci,
• moje dziecko będzie bezpieczne i chętnie będzie uczęszczało do przedszkola,
• program będzie realizowany zgodnie ze wszystkimi warunkami określonymi przez odpowiednie wymagania a jego realizacja uwzględni zdolności i możliwości każdego dziecka.

Nasze przedszkole to spełnienie oczekiwań. Jestem przekonana że wielu z was podzieli moją opinię.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykwalifikowanych, kreatywnych i przyjaznych dzieciom nauczycieli dbających o ciepłą atmosferę i jak najlepsze wyniki nauczania.

Nasi nauczyciele zobowiązani są dbać o wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej m.in. poprzez: profesjonalne przygotowywanie się do zajęć, wykorzystywanie różnorodnych metod pracy z dziećmi, indywidualizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.

Nasza placówka jest odrębnym budynkiem mieszczącym się przy ul. Legionów 14. Budynek uznany jest za zabytkowy, po wielu pracach remontowych przystosowany w pełni do potrzeb dzieci. W budynku mieszczą się trzy duże sale, w każdej znajduje się oddzielna toaleta. Urządzenia sanitarne w toaletach dostosowane są do wzrostu dzieci i wymogów sanitarnych.

Do budynku przynależy piękny ogród wyposażony w plac zabaw a także mini boisko do gier zespołowych. Dodatkowo atrakcją naszego ogrodu jest wyjątkowy miłorząb japoński, obecnie uważany za jeden z najstarszych gatunków drzew zagrożony wyginięciem. O jego właściwościach leczniczych można wiele usłyszeć w medycynie naturalnej. Przedszkole Mały Champion spełnia wymogi przeciwpożarowe i sanitarne. Dodatkową zaletą naszego przedszkola jest bliskość Szkoły Podstawowej nr 2, co w przypadku rodziców posiadających także dziecko w wieku szkolnym stanowi duże ułatwienie.
Budynek mieści się blisko centrum, posiada własny parking.


oferta

W naszym przedszkolu każda grupa wiekowa realizuje program wychowania przedszkolnego, zgodny z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie poprzez:
• wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
• zaszczepienie w dzieciach ducha sportu i czerpania radości z aktywności fizycznej,
• wychowanie dzieci dobrze przygotowanych do podjęcia nauki na wyższych szczeblach edukacji, twórczych, otwartych, komunikatywnych, rozwiązujących problemy, dążących do osiągnięcia sukcesu i radzących sobie z porażkami,
• wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.

W ramach czesnego zapewniamy:
• opiekę nad dzieckiem w godzinach funkcjonowania przedszkola,
• pomoce dydaktyczne niezbędne w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, (Dz.U.09.4.17).

Rozwijanie aktywności fizycznej poprzez:
• gimnastyka ogólnorozwojowa,
• taniec,
• zespołowe gry zsportowe,
• zajęcia z rytmiki w tym zabawy muzyczno-taneczne również na świeżym powietrzu,
• zabawy ruchowe: bieżne, orientacyjno-porządkowe z elementami rzutu, celowania i toczenia,
• język angielski.

Ponad to:
• zajęcia plastyczno-manualne,
• nauka doskonalące rozwój mowy i myślenia,
• zabawy umuzykalniające.

Jak również:

· konsultacja logopedyczna,

· konsultacja stomatologiczna,

· konsultacja ortodontyczna,

· spotkania z ciekawymi osobami,

· ubezpieczenie.

 

 

Dodatkowo płatne są:
• basen,
• tenis,
• narty,
• wycieczki.

(zajęcia dodatkowe po utworzeniu grup, cena uzależniona jest od liczby chętnych).

Wszystkie zajęcia sportowe oparte są na ciekawych zabawach i grach.

Dokonujemy wszelkich starań by schemat rozwoju ruchowego dziecka był logiczny i stały dlatego stymulujemy, ale nie przyspieszamy nie wymuszamy niczego na siłę.


strefa rodzica

Informacje dla rodziców naszych przedszkolaków.

 

Regulamin przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola.

Informacje dla rodziców przyszłych przedszkolaków

 

Zdajemy sobie sprawę jak ciężko jest przejść proces adaptacji dziecka w przedszkolu nie tylko dzieciom ale również ich rodzicom. Jeśli dziecko szybko i sprawnie przejdzie przez ten etap, będzie mu łatwiej funkcjonować w przedszkolu, ale także w dalszym życiu. Staramy się wyjść naprzeciw problemowi i podpowiadamy jak usprawnić, ułatwić ten trudny czas.
Co mogą zrobić rodzice by pomóc dziecku w adaptacji:
• rozwijać samodzielność dziecka,
• budować przyjazny, realny obraz przedszkola,
• wprowadzać dziecko w świat przedszkolny, rozmawiać o przedszkolu,
• dać dziecku przytulankę,
• nie lekceważyć i ignorować uczuć dziecka,
• uczestniczyć w dniach adaptacyjnych,
• wydłużać stopniowo czas pobytu dziecka w przedszkolu,
• przez pierwsze tygodnie pobytu w przedszkolu nie obciążać malucha zajęciami dodatkowymi,
• w pierwszych tygodniach po odebraniu dziecka z przedszkola poświęcić mu więcej uwagi w wolnym czasie.

Nasza wyspecjalizowana kadra pomoże Ci w tym trudnym okresie adaptacyjnym.

Zapisy dziecka do Naszego przedszkola trwają przez cały rok.
Gwarancją wpisania dziecka na listę Przedszkolaków jest uiszczenie opłaty wpisowej.
Wypełnienie karty zapisu dziecka do przedszkola.
Zapoznanie się ze statusem przedszkola i zaakceptowanie regulaminu.


cennik

Miesięczne czesne wynosi 490,00zł
• całodzienna opieka dziecka w przedszkolu,
• zajęcia fakultatywne i sportowe ( ustalane zawsze na początku roku),
• w przypadku rodzeństwa opłata czesnego ulega pomniejszeniu o 10%.

Wpisowe wynosi 300,00zł
• jednorazowa opłata, obejmuje środki higieniczne, materiały edukacyjne,
• w przypadku rodzeństwa opłata wpisowego nie ulega pomniejszeniu.

Opłata za wyżywienie wynosi 13,00zł
• zawiera śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad z kompotem, podwieczorek.

Opłaty za zajęcia dodatkowe ustalane są na początku roku szkolnego.

 


galeria


kontakt

Przedszkole Niepubliczne o profilu edukacyjno-sportowym „Mały Champion”
ul. Legionów 14, 32-020 Wieliczka
Tel. 796 142 912
E-mail: przedszkole@malychampion.pl

Dane do przelewu:
15 1950 0001 2006 0852 3549 0002